Niniejsza strona jest stroną dydaktyczną, która powstała z myślą o studentach.
Zawiera harmonogramy zajęć w laboratoriach i wybrane materiały źródłowe
do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Laboratorium Metrologii.

This website is intended for the students of the Electric Faculty of ZUT in Szczecin.

Contains schedules activities in laboratories and instructions to lab tasks carried out in the laboratory of metrology.

Laboratoria:

 

Tu można pobrać plik w formacie RTF zawierający symbole niepewności bezwzględnej

Tu można pobrać wzór sprawozdania w formacie RTF

 

Data ostatniej aktualizacji: 07 marca 2017